Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Aktywa ogółem: 45 158 367,40

w tym:

  • aktywa trwałe:     27 566 088,80
  • aktywa obrotowe:  17 592 278,60

Pasywa ogółem: 45 158 367,40

w tym:

  • kapitał własny: 25 249 415,28
  • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 19 908 952,12