Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”); przekazujemy Państwu niniejszą informację dotycząca przetwarzania przez naszą Spółkę Państwa danych osobowych:

1)   Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), numer rachunku bankowego, PESEL i nr dowodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

2)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 11 („Spółka”);

3)  Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem adresu iod@bpec.pl oraz korespondencyjnie, korzystając a danych adresowych Spółki

4)   Cele i podstawy przetwarzania:

a) realizacja zawartej umowy- podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO;

b) udokumentowanie zawartej umowy i jej rozliczenie, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego - podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO;

c) w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w celu ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5)  Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie mogą być przekazywane operatorom pocztowym i kurierom w celu dostarczenia do Państwa dokumentów, w przypadku gdy zajdzie taka konieczność i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

6) Okres przechowywania: dane zawarte w umowach przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu umowy przez okres 25 lat jako dokumentację archiwalną.

7)   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W stosownych przypadkach, podmiot którego dane są przetwarzane ma również prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)  Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)   Na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany;

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie podanych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.